Начало / Новини

В Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за надзор на АМ /А2/ „Хемус“ – „СОП –Пътен възел Яна“

6 юли 2011 A+AA-

Днес, 05.07.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на  допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460".

Подалите оферти в процедурата участници, са както следва:

 1. Обединение „Софинвест-градиакт консулт", гр. София - 15.00 ч. - 01.07.2011 г. с партньори в обединението:  „Софинвест" ЕООД, гр. София и „Градиакт консулт" ООД, гр. София;
 2. „Трафикконсулт БГ" ЕООД, гр. Аксаково - 9.30ч. - 04.07.2011 г.
 3. „Трансконсулт - БГ" ООД, гр. София  - 11.30 ч. - 04.07.2011 г.
 4. ДЗЗД „Интегра - Дреес и Зомер", гр. София - 11.35 ч. - 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Интегра инженеринг" ЕООД, гр. София и „Дреес и Зомер България" ЕООД, гр. София
 5. „Три Ес" ЕООД, гр. София - 13.05Ч. - 04.07.2011 г.
 6. „Пътинвест-инженеринг" АД, гр. София - 13.15 ч. - 04.07.2011 г.
 7. Обединение „Ен Ар - Поли - Контрол", гр. Хасково - 13.25 ч. - 04.07.2011 г. с партньори в обединението: „Ен Ар консулт" ООД, гр. Хасково, „Поли експерт СД - Николова, Кирчева" СД, гр. Стара Загора и „Контрол инженеринг" АД, гр. София;
 8. ДЗЗД „Инфраструктура - Хемус", гр. Пловдив - 14.10 ч. - 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Пливдив инвест" АД, гр. Пловдив и „Гама сървисиз" ЕООД, гр. София;
 9. „ИНФРАМ" АД, гр. Прага, Чехия - 14.15ч. - 04.07.2011 г.
 10. „Пътконсулт 2000" ЕООД, гр. София - 14.40ч. - 04.07.2011 г.
 11. „ММВ-Инженеринг" ЕООД, гр. София - 14.45 ч. - 04.07.2011 г.
 12. „Т7 консулт" ЕООД, гр. Пловдив  - 14.47 ч. - 04.07.2011 г.
 13. ДЗЗД „Север Консулт", гр. София - 14.50ч. - 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Рафаилов Консулт" ЕООД, гр. София, „Гетинса Инхениериа" ООД, гр. Мадрид и „Трансконсулт инженерингс" ООД, гр. София.

Проектът за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС" „СОП - ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460" ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт" 2007-2013г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...