Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

24 юни 2011 A+AA-

В Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:

АВТОМАГИСТРАЛА "СТРУМА" ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ - ДУПНИЦА от км 305+220 до км 322+000".

Бяха отворени следните ценови оферти:
1. ДЗЗД „Интегра - ДРЕЕС и Зомер" с участници в обединението - „ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София и „ДРЕСС И ЗОМЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София - отстранен;
2. ДЗЗД  "АДО - Пи Ес Консулт" с участници в обединението -  „АДО" АД, Гърция, Атина и „Пи Ес Консулт" ЕООД, гр. София -
предложена цена 564 500 (петстотин шестдесет и четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС;
3. „Пътконсулт 2000" ЕООД, гр. София
предложена цена 490 000 (четиристотин и деветдесет хиляди) лв. без ДДС;
4. ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА" с участници в обединението - „ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД, гр. Пловдив и „ГАМА СЪРВИСИЗ" ЕООД, гр. София -
предложена цена 269 400 (двеста шестдесет и девет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС;
5. „Пътинвестинженеринг" АД, гр. София -
предложена цена 479 398 (четиристотин седемдесет и девет хиляди триста деветдесет и осем) лв. без ДДС;
6. ДЗЗД Обединение  „Струма 2011" с участници в обединението - „Мот Макдоналд Лимитед" Ltd, Великобритания и  „Екоинженеринг" ЕООД, гр. Кърджали -
предложена цена 1 370 000 (един милион триста и седемдесет хиляди) лв. без ДДС;
7. „Трансконсулт - БГ" ООД, гр.София  -
предложена цена 445 000 (четиристотин четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС;
8. ДЗЗД „РАФАИЛОВ - Три Ес - ИНЖЕНЕРИНГ" с участници в обединението „Рафаилов Консулт" ЕООД, гр. София, „Три Ес" ЕООД, гр. София и „ПРОЕКТ ПАРТНЕРС" ООД, гр. София -
предложена цена 455 000 (четиристотин петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС;
9. Обединение „Т7 /Експрес/ Партнерс" с участници в обединението -  „Т7 консулт" ЕООД, гр. Пловдив, - „ЕКСПРЕС/КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Благоевград и - „ПРОЕКТ ПАРТНЕРС" ООД, гр. София - предложена цена 477 000 (четиристотин седемдесет  и седем хиляди) лв. без ДДС;10ДЗЗД  „ЕПЕК" с участници в обединението - „Естудио Переда 4" С. Л., Испания и „КОНТРОЛ-ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Пловдив - отстранен.
Участникът ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА" е предложил с 55,95% по-благоприятно предложение от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Kомисията ще  изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Лот 1 на АМ „Струма" ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...