Начало / Новини

Отваряне на ценовите оферти за обществената поръчка за доставка на метровлакове

25 февруари 2011 A+AA-

На 01.03.2011 г. (вторник) от 14:00 ч. , в сградата на „Метрополитен" ЕАД (гр. София, ул. „Княз Борис I" № 121, ет. 1, Заседателна зала) ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап кандидати в Открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на осемнадесет броя метровлакове с дължина на влака 81м±3м за нуждите на „Метрополитен" ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя".

Поръчката е в изпълнение на "Проект за разширение на метрото в гр. София, Етап II", участък "Обеля - Надлез Надежда" и "Младост I - бул. Цариградско шосе", включен в Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по проект от приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси".

При отварянето на пликовете с предложени цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и др., съгласно чл. 69а, ал.3 на ЗОП.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...