Начало / Новини

МОСВ взе решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

16 февруари 2011 A+AA-

С Решение № ЕО-1/2011 г. от 10 февруари 2011 г. на Министъра на околната среда и водите е преценено да не се извършва екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт".

Мотивите за взетото решение са, че предвидените изменения не водят до промяна в целите на Оперативната програма, за която е проведена процедура по екологична оценка през 2007 година. Същевременно изменението на програмата очертава само рамката за развитие на инвестиционни проекти, за които или се извършват в момента, или са проведени отделни процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Изменението на програмата цели повишаване на усвояемостта на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.

Предвидените промени основно  включват:

  • Допълване на обхвата на Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" с дейности, водещи до развитие на устойчив градски железопътен транспорт извън Транс-европейската транспортна мрежа. В тази връзка е предвидено допълване на целите на приоритетната ос;
  • Прехвърляне на финансови средства от бюджета на Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси", в това число средства по Кохезионен фонд и средства по национално съфинансиране, в бюджета на Приоритетна ос 1;
  • Добавяне на нови бенефициенти по приоритетни оси 1 („Метрополитен" ЕАД), 3 (Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура") и 5 (Министерство на регионалното развитие и благоустройството);
  • Актуализиране на индикативния списък с големи проекти, с добавяне на нови четири големи проекта - доизграждане на АМ „Тракия", АМ „София - Калотина"; недовършената част от проекта за реконструкция на ж.п. линията Пловдив - Свиленград, изпълняващ се по програма ИСПА и проекта за Разширение на метрото в гр. София - Етап ІІ - І фаза.

Решението на Министерството на околната среда и водите можете да видите оттук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...