Начало / Новини

19 участници кандидатстват за модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив

8 февруари 2011 A+AA-

Днес в Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив - част от Транс-европейската железопътна мрежа".

Документи за участие в тръжната процедура са подали 19 участници. Предложенията, по реда на тяхното постъпване, са на:

 • 1. „Терна" АД, Гърция
 • 2. Консорциум „Светелски- РВП Кьоне"
 • 3. Консорциум „СО-ВА Инженеринг 1"
 • 4. "Чи.Ем.Чи.- Акмар - Джойнт Венър" Равена, Италия
 • 5. „Пор Технобау унд Умвелт" АД, Австрия
 • 6. Консорциум „Салчеф - Енергоремонт" Италия
 • 7. Обединение „ БТП - ГБС (ЖП линия Септември - Пловдив )"
 • 8. Обединение „Азви - СПХ"
 • 9. Консорциум „ЛВ - СТ"
 • 10. ДЗЗД „Ай Джи Ей жп инфраструктура Консорциум"
 • 11. Консорциум „БГ - ЖП - ИНФРА"
 • 12. Консорциум „Железопътни магистрали"
 • 13. „ОХЛ ЖС" АД Чешка Република
 • 14. Консорциум „Алпине Бау - Х.Ф.Вибе"
 • 15. Обединение „Трансеуропа Асигния - Махента
 • 16. „Актор" Гърция, гр. Атина
 • 17. Консорциум „Страбак - Железопътнио строителство"
 • 18. „Пицароти ИПС" ДЗЗД
 • 19. Консорциум „Туци - Мавимекс"

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик , включително гарите Септември и Пазарджик.

Обособена позиция № 2: Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик - Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски.

Обособена позиция № 3: Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив, включително гара Тодор Каблешков.

Договорът с избрания(те) изпълнител(и) ще бъде реализиран в рамките на 30 месеца. Обществената поръчка е част от проекта „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив", предвиден за финансиране от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт". Бенефициент на проекта е Национална компания "Железопътна инфраструктура".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...