Начало / Новини

Обявена е обществена поръчка за независими оценки по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

25 януари 2011 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Независими оценки на Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г." при следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изследване на процеса на изпълнение на проекти на ниво крайни бенефициенти";

Обособена позиция № 2: „Междинна оценка на напредъка и цялостното изпълнение на програмата";

Обособена позиция № 3: „Оценка на системата за наблюдение на ОПТ";

Обособена позиция № 4: „Оценка на интегрирането на хоризонталните принципи в управлението, мониторинга и изпълнението на ОПТ".

Общата прогнозна стойност на поръчката е 900 000 лева, като разпределението по обособени позиции е следното:

Обособена позиция № 1: „Изследване на процеса на изпълнение на проекти на ниво крайни бенефициенти" - прогнозна стойност 200 000 лева и срок за изпълнение на договора с избрания изпълнител - 160 дни.

Обособена позиция № 2: „Междинна оценка на напредъка и цялостното изпълнение на програмата" - прогнозна стойност 300 000 лева и срок за изпълнение на договора с избрания изпълнител 200 дни;

Обособена позиция № 3: „Оценка на системата за наблюдение на ОПТ" - прогнозна стойност 200 000 лева и срок за изпълнение на договора с избрания изпълнител - 160 дни;

Обособена позиция № 4: „Оценка на интегрирането на хоризонталните принципи в управлението, мониторинга и изпълнението на ОПТ" - прогнозна стойност 200 000 лева и срок за изпълнение на договора с избрания изпълнител - 160 дни.

Всеки кандидат може да участва по една или повече обособени позиции. Критерият, по който ще бъдат оценявани подадените оферти, е „икономически най-изгодна оферта".

Документация за участие в обществената поръчка може да бъде закупена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 17.30 ч. на 7 март 2011 г.

Срокът за подаване на документите за участие в тръжната процедура е до 17:30 часа на 17 март 2011 г. .

Офертите ще бъдат отворени на следващия работен ден, 18 март 2011 г. в 14:00 часа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез приоритетна ос V „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".  

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  

Допълнителна информация за обществената поръчка можете да намерите оттук.  

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...