Начало / Новини

Агенция „Пътна инфраструктура” обяви търга за „Кърджали-Подкова”

19 януари 2011 A+AA-

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Подкова" от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368".

Прогнозната стойност на поръчката е 52 милиона лева, а срокът за изпълнението на договора с избрания изпълнител - 25 месеца.

Тръжната процедура е в изпълнение на Проект „Кърджали-Подкова", включен в приоритетна ос ІІ „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт", с индикативен бюджет от 32 милиона евро, от които 25,6 милиона евро - от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Документацията за обществената поръчка може да бъде закупена в срок до 25 март 2011 г. в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура", всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 часа (гр. София, бул. „Македония" № 3).

Срокът за получаване на оферти е до 17.00 ч. на 4 април 2011 г.

Получените оферти ще бъдат отворени в 12.30ч. на 5 април 2011 г.

Допълнителна информация за поръчката може да бъде намерена тук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...