Начало / Новини

Обявена е обществена поръчка в изпълнение на Комуникационния план на ОП „Транспорт”

11 януари 2011 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка, организация и провеждане на публични събития за нуждите на оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013", при следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Подготовка, организация и провеждане на публични събития на национално ниво"; Обособена позиция № 2: „Подготовка, организация и провеждане на публични събития на регионално ниво".

Поръчката се осъществява в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт". Прогнозната стойност на цялата обществена поръчка възлиза на 400 хиляди лева.

Документация за обществената поръчка може да бъде закупена в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 17.00 ч. на 4 февруари 2011г.

Срокът за получаване на оферти за участие в обществената поръчка е 17.00 ч. на 14 февруари 2011г.

Подадените предложения ще бъдат отворени на следващия работен ден, 15 февруари 2011 г., в 14.00 ч. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Договорите с избрания(те) изпълнител(и) ще бъдат финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез приоритетна ос V „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".

Допълнителна информация за поръчката можете да видите оттук.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...