Начало / Новини

Отвориха ценовите оферти по тръжната процедура за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS)

5 март 2010 A+AA-

Днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап участници по тръжната процедура за изготвяне на Стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS).

Трима от шестимата кандидати, подали оферти за участие, достигнаха до този етап на процедурата. Това са:

  • 1. Обединение от фирмите „Rina Services" АД, „Институт по транспорт и комуникации" ООД и „НЕА" Б.В;
  • 2. Консорциум „Транс Кеър - Инфа Кеър";
  • 3. „Проджект Мениджмънт" ООД - клон България.

Офертите на останалите три участника са отстранени от по-нататъшно участие в търга, тъй като не отговарят на изискванията на тръжната документация.

Съгласно условията на тръжната документация, критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна оферта", която се определя по два показателя - техническа оценка, с максимална тежест 60 и финансова оценка, с максимална тежест 40.

Договорът с избрания изпълнител ще се съфинансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...