Начало / Новини

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

19 юни 2014 A+AA-
ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020
 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:
 • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • Екологични организации;
 • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 • Организации работещи в сферата на транспорта.
 1. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма.
 2. В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до директора на дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за участие в избора.
 3. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
 4. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник министър-председателя и министър на правосъдието.
 5. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

 Писмени заявления могат да се подават до края на работния ден на 09.07.2014 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

docx.gifЗаявление.docx (20.75 KB)

docx.gifДекларация за липса на обстоятелствата.docx (20.59 KB)

pdf.gifМеханизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.pdf (146.06 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...