Начало / Профил на купувача / Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 7
Дата на публикуване: 29.12.2015
Последна промяна: 15.04.2016
публична покана | Номер в РОП: ID 9049299 | Статус: отворена

Публична покана с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г./ОПТ/ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“/ОПТТИ/“

12.01.2016 17:00
13.01.2016 14:00
Услуги

Документи