Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 6
Дата на публикуване: 23.11.2015
Последна промяна: 18.03.2016
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2015-0020 | Статус: отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 2“

14.01.2016 17:30
Услуги

Документи

 • 23.11.2015
  обявление
  Обявление.pdf (308.28 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000042541639
 • 23.11.2015
  документация за участие
  Документация с приложенията .doc (939 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000042541625
 • 23.11.2015
  документация за участие
  Документация с приложенията .pdf (5.28 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000042541626
 • 23.11.2015
  решение за откриване
  Решение.pdf (173.63 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000042541628
 • 18.12.2015
  разяснения по документацията за участие
  Разяснение №1 по документацията.pdf (64.53 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000043034156
 • 18.03.2016
  решение за откриване
  Zapoved_RD_14_16.pdf (21.02 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000045420542
 • 18.03.2016
  решение за откриване
  Reshenie_RD_14_17.pdf (7.38 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000045420551
 • 18.03.2016
  решение за откриване
  Protokol3.pdf (3.04 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000045420569
 • 18.03.2016
  решение за откриване
  Protokol2.pdf (18.24 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000045420581