Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 3
Дата на публикуване: 16.04.2015
Последна промяна: 10.08.2015
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2015-0009 | Статус: отворена

Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”

08.06.2015 17:30
29.05.2015 17:30

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир)

Доставки

Документи