Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 17
Дата на публикуване: 05.11.2018
Последна промяна: 03.01.2019
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2018-0009 | Статус: прекратена

 „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“

05.12.2018 17:30
Услуги

Документи

 • 05.11.2018
  решение за откриване
  reshenieotkrivanepkp.pdf (201.96 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272024
 • 05.11.2018
  обявление
  obqvlenieopptip.pdf (336.92 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272036
 • 05.11.2018
  документация за участие
  dokumpkoppti.pdf (2.74 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272060
 • 05.11.2018
  Приложения към документация за участие
  prilojenie1eeedopoppti.zip (88.97 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272081
 • 05.11.2018
  Приложения към документация за участие
  pril2tehnspecoppti.docx (46.1 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272105
 • 05.11.2018
  Приложения към документация за участие
  pril3tehnpredloppti.docx (20.74 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272118
 • 05.11.2018
  Приложения към документация за участие
  pril4cenovopredloppti.docx (23.81 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272135
 • 05.11.2018
  Приложения към документация за участие
  proektnadogovoroppti.docx (51.98 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092272162
 • 16.11.2018
  разяснения по документацията за участие
  raziasnenie1opptip.pdf (89.88 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092638543
 • 21.11.2018
  Решение за прекратяване на процедура
  1_zap_prekratiavanefoppti.pdf (641.56 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000092786966