Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 16
Дата на публикуване: 20.08.2018
Последна промяна: 11.12.2018
открита процедура | Номер в РОП: 9079841 | Статус: отворена

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни методи“

10.09.2018 17:30
05.09.2018 17:30
11.09.2018 14:00
Услуги

Документи