Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 14
Дата на публикуване: 28.04.2017
Последна промяна: 13.04.2018
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2017-0005 | Статус: отворена

„Изготвяне на доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на окончателен доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и Общ генерален план за транспорта“ и Обособена позиция № 2: „Изготвяне на първи доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ 

05.06.2017 12:59
Услуги

Документи