Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 12
Дата на публикуване: 12.12.2016
Последна промяна: 24.01.2017
открита процедура | Номер в РОП: | Статус: отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“.

20.01.2017 17:30
Доставки

Документи