Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 11
Дата на публикуване: 05.12.2016
Последна промяна: 07.12.2016
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2016-0005 | Статус: отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на дирекция КПП – Управляващ орган на ОПТТИ 2014-2020”

16.01.2017 17:30

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 54 бр. компютърни конфигурации;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 14 бр. преносими компютри;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 33 бр. мултифункционални устройства, мобилен принтер и мобилен скенер.

Доставки

Документи

 • 05.12.2016
  решение за откриване
  Reshenie_zp.pdf (1.29 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000059358146
 • 05.12.2016
  обявление
  Obiavlenie.pdf (416.57 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000059358224
 • 07.12.2016
  документация за участие
  documentacia.pdf (1.01 MB)
  Номер на удостоверението за време: 4000059665749
 • 07.12.2016
  документация за участие
  obrazci.doc (960 KB)
  Номер на удостоверението за време: 4000059665817