Начало / Профил на купувача / Процедури

Процедури

Номер в профила на купувача: 1
Дата на публикуване: 02.04.2015
Последна промяна: 29.01.2016
открита процедура | Номер в РОП: 00042-2015-0008 | Статус: отворена

„Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”

10.08.2015 17:30
11.08.2015 14:00

Приложение № 3 към Договор Д-5/13.01.2016 г. съдържа документация за обществената поръчка и разяснения от № 1 до № 13 публикувани по-долу

Услуги

Документи