Начало / ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. / Комитет за наблюдение / Функции на секретариата

Функции на Секретариата

16 декември 2014 A+AA-

Секретариатът на КН на ОПТТИ:

  1. Организира подготовката и провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ.
  2. Осигурява разпространението на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ.
  3. Изготвя протоколите от заседанията на КН на ОПТТИ.
  4. Води отчетност за становищата и решенията, взети на заседанията на КН на ОПТТИ.
  5. Координира изпълнението на решенията на КН на ОПТТИ и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни.
  6. Подпомага председателя на КН на ОПТТИ при осъществяване на функциите му.
  7. Съхранява документите от заседанията на  Комитета.

 Кореспонденцията, свързана с работата на КН на ОПТТИ, се адресира до дирекция „Координация на програми и проекти“.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...